Privacybeleid

Praktijk Boedjarath betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Praktijk Boedjarath aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd door Praktijk Boedjarath.
Het auteursrecht van de informatie op deze website behoort bij Praktijk Boedjarath of bij derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Praktijk Boedjarath.