Publicaties

 • Boedjarath, I. & Gowricharn, R. (2017, in press) Ethnic habitus and suicidal behavior.
 • Boedjarath, I. (2016). Gender-specific problems among Surinamese Hindustani: suicide and alcoholism. In M. S. Hassankhan, L. Roonarine, R. Mahase (eds). Social and cultural dimensions of Indian Indentured Labour and its diaspora. Past and present. pp 113-148. Delhi: Manohar Publishers
 • de Vries, M.J. Koeter, I. Boedjarath, R.Th. Haarloo, A.H. Schene (in press). Return to work after sick leave due to depression: cultural differences.
 • Boedjarath, I. (2016). Cultuursensitief werken in de interculturele hulpverlening. In R. Van Dijk, R. Borra, R. Verboom (red.), Cultuur en psychodiagnostiek. Professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten (tweede herziene druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Boedjarath, I. & M. Ferber (2016). De behandeling van suïcidaal gedrag bij allochtone cliënten. In: A.J.F.M. Kerkhof & J.B. van Luyn (red.) Behandeling van suicidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (tweede herziene druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Boedjarath, I. & R. Van Dijk (2011) Cultuursensitief werken in de interculturele hulpverlening. In R. Van Dijk, R. Borra, R. Verboom (red.), Cultuur en psychodiagnostiek. Cultuursensitief werken met psychologische testen (23-40). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Boedjarath, I. & L. Jokhoe (2010) Zoals de tamarindeboom: een pleidooi voor het ervarend leren. In H. Beijers & R. Van Dijk (red.), Kralen zonder ketting. Een verkenning van het antropologisch perspectief in de psychiatrie. Diemen: AMB
 • Boedjarath, I. (2010). Gender. In: J. de Jong & S. Colijn (red.) Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie (215-228). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Boedjarath, I. & M. Ferber (2010). Huilen zonder tranen: suïcidaal gedrag bij allochtone jongeren. In: A.J.F.M. Kerkhof & J.B. van Luyn (red.) Suïcidepreventie in de praktijk (175-189). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • Boedjarath, I. (2009) Intercultureel burgerschap en gezondheid. Een dynamische werkelijkheid. Cultuur Migratie Gezondheid, 6 (4), 186-197.
 • Sbiti, A. & I. Boedjarath (2009). Gekleurde gekte. 25 jaar werken met interculturele GGZ. Rotterdam: Mikado
 • Boedjarath, I. (2008) Begrijp me niet verkeerd. In: Weg uit Babylon. Verhalen en essays over culturele miscommunicatie. Kreukels & A. Post (red.). Amsterdam: Augustus.
 • Boedjarath, I. (2007). Shakti, de kracht van de vrouw. In: Ohmvani, kwartaalblad OHM.
 • Boedjarath, I & S. Colijn (2006) Culturele diversiteit in de eerste lijn. In E. Lamers, F. Bosch ea (red.), Handboek psychologie in de eerste lijn. (316-331). Amsterdam: Harcourt.
 • Boedjarath, I. (2007) Voorwoord. In: Interculturalisatie in de Jeugd GGZ. R. Beunderman, A. Savenije ea (red.). Assen: Van Gorkum.
 • Boedjarath, I. & M. Ferber (2006) Verborgen verdriet. Parasuïcide en zelfbeschadiging bij allochtone jongeren. In: Cultuur, migratie en gezondheid (CMG), 0406.
 • Boedjarath, I. (2004) Nawoord/reflectie. In: Florence Tonk (red.) Hier voelt het veilig. Groepstherapie voor getraumatiseerde vluchtelingenvrouwen bij Altrecht, Divisie Stad Utrecht. Mikado, Rotterdam.
 • Boedjarath, I. (2002). Gender en etniciteit. Hulpverlening aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. In: Meekeren, E.van, May, R., & Limburg-Okken, A. (red.). Culturen binnen psychiatriemuren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving. (204-204). Boom, Amsterdam.
 • Dijk, R., van & Boedjarath, I. (2002). Wat een geluk dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet! Op zoek naar het wezen van transculturele psychotherapie. In: Meekeren, E. van, May, R., & Limburg-Okken, A. (red.). Culturen binnen psychiatriemuren. Geestelijke gezondheidszorg in een multiculturele samenleving, (123-136). Boom, Amsterdam.
 • Dijk, R. van, Boedjarath, I., Jong, J.T.V.M. de, May, R.F. & Wesenbeek, R. (2000) Interculturele geestelijke gezondheidszorg in de XXIe eeuw. Een Manifest, Maandblad voor geestelijke volksgezondheidszorg (Mgv), 55, p. 134-144.
 • Boedjarath, I., Lamur, H.E. & Straver, C.J. (1998). Seksualiteit, cultuur en godsdienst. In: Leerboek Seksuologie. Slob, A.K., Vink, C.W. e.a. (red.), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
 • Boedjarath, I. & Bekkum, D., van. (red.) (1997). Een blik in de transculturele hulpverlening. Vijftien jaar ervaring met verlies en verrijking. Jan van Arkel, Utrecht.
 • Boedjarath, I. & Bekkum, D., van. (red.) (1997). Birds of a feather. Symposiumboek over verlies, behoud en vooruitgang in de transculturele hulpverlening. RIAGG Rijnmond Noord West, Rotterdam.
 • Boedjarath, I. (1996). Hulpverlening aan allochtone vrouwen. Een onderzoek met gemiste kansen. Tijdschrift Vrouw en Gezondheid. Utrecht.
 • Boedjarath, I. & Tenwolde, H. (1996). Stamppot of roti met kip; over interculturalisatie van de keuken in een verpleeghuis. Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek. 14(6): 3-5.
 • Boedjarath, I. (1996). Cultuurgebonden seksueel geweld? In Cense, M. (red.), Aan den lijve, hulpverlening na seksueel geweld. Transact, Utrecht.
 • Boedjarath, I. (1996). Ontwitting en/of inkleuring van de vrouwenhulpverlening. In Culturen binnen de psychiatriemuren IV, Psychiatrisch Centrum Endegeest, Oegstgeest.
 • Boedjarath, I. (1996). Vrouwenhulpverlening, geen recept voor interculturele zorg. Tijdschrift voor Gezondheid en Politi
 • Boedjarath, I. (1995) Het gelijkwaardigheidsprincipe als hindernis in de hulpverlening aan allochtone vrouwen. In I. Graveland (red.), De beweging in beweging; debatten in de vrouwenhulpverlening, (55-73). SISWO, Amsterdam.
 • Boedjarath, I. (1994). Allochtone vrouwen en psychiatrie. In: Culturen binnen de psychiatriemuren II, Psychiatrisch Centrum Endegeest, Oegstgeest.
 • Boedjarath, I. (1994). Vrouwengroepen: over oude principes en nieuwe doelgroepen. In Mens-Verhulst, J., van & Schilder, L. (red.), Debatten in de vrouwenhulpverlening. Babylon-De Geus, Amsterdam.
 • Boedjarath, I. (1993). Groepstherapie voor allochtone vrouwen. Groepstherapie, NVGP, 27,13-21.
 • Boedjarath, I., Can, M., e.a. (1990). Cursusboek psychosomatiek. GG en GD, afd. GVO, Den Haag.
 • Boedjarath, I. & Sookhoo, A. (1988). Pandit, bonoeman of witte dokter. Een inventariserend onderzoek naar het hulpzoekgedrag van Surinaamse Nederlanders. Rijksuniversiteit Leiden.